شبكه اينترنت ایران بهترين جولانگاه هكرهاست!!!

به‌دليل عدم رعايت حداقل اصول‌امنيتي در مراكز ارايه دهنده خدمات اينترنتي ، شبكه اينترنت كشور بهترين جولانگاه براي هكرها و سوء استفاده‌كنندگان از محيط اينترنت است.
" مسيح نيلفروشان " روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: با رعايت نكردن مسايل امنيت شبكه‌درمراكزارايه‌دهنده خدمات اينترنتي و همچنين توسط كاربران اينترنتي ، راههاي نفوذ و سوء‌استفاده براي هكرها دركشور باز است.

وي تصريح كرد:اخبارومطالب منتشر شده درباره‌سوء‌استفاده هكرها از كاربران اينترنتي و هك شدن سايتهاي اينترنتي خود گوياي اين موضوع مي‌باشد.

اين كارشناس شبكه تاكيد كرد: در صورت ادامه اين وضعيت ما بايد شاهد غارت هرچه‌بيشتراطلاعات كاربران‌ايراني داخل كشورتوسط هكرهاي داخلي وخارجي باشيم......
ادامه اين مطلب را در سايت
آی تی ايران مطالعه فرماييد

/ 0 نظر / 11 بازدید