اعتبار و شهرت کتابداری و اطلاع رسانی

آيا ما در خصوص موقعيت تصوير شهرت و اعتبار رشته و حرفه خود فکر می کنيم؟و در اين مورد احساس مسئوليت می کنيم؟!

ما بايد از خودمان بپرسيم که آيا ما در خصوص مس‌‌‌اله فوق الذکر با خودمان  صادق  هستيم يا نه؟و آيا صادقانه به فکر ايجاد موقعيت خوب و تصوير بهتر و اعتبار لازم برای حرفه خود هستسم؟اگر نيستيم اين موضوع را چگونه بايد توجيه کرد؟

به نظر شما چه بايد کرد؟

اين بحث ادامه دارد.............

/ 0 نظر / 34 بازدید