«برجسته‌نماي ماوس»

يك مخترع ايراني موفق به طراحي و ساخت دستگاهي شده كه با اتصال به هر ماوس معمولي، امكان استفاده از رايانه و تمامي تسهيلات آن را براي كاربران نابينا فراهم مي‌كند.

اين دستگاه امكان استفاده از ماوس را براي نابينا فراهم كرده و بدين ترتيب قابليتهاي «ويندوز» را در اختيار نابينا و يا كم بينا قرار مي‌دهد.

برجسته نماي ماوس همچنين امكان درك بهتر، آسانتر و واقعي‌تر از متون بريل را براي كاربران نابينا فراهم مي‌كند

به گفته مهندس مصطفي حيدري، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي برق(الكترونيك) و مخترع برجسته نماي ماوس، اساس كار ابتكاري و سخت‌افزار ارزان و در دسترس آن، باعث شده كه هزينه توليد آن بسيار اندك بوده و قيمت آن بسيار ارزان‌تر از نرم‌افزارهاي گوياساز و حتي كمتر از 1/0 درصد قيمت برجسته نگار بريل باشد؛ بدين ترتيب، برجسته نماي ماوس مي‌تواند جايگزين برجسته نگار بريل و نرم افزارهاي گوياساز (به ويژه جار) شود.

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
*********************************

sdghfgd

محسن آقابابائي پور

چگونه می توان با مخترع برجسته نمای موس ارتباط برقرار کرد يا اينکه نمونه ای از آن را از نزديک مشاهده و کار آن را ديد