بيستمين نمايشگاه بين المللی کتاب تهران در استاديوم آزادی!!!

شنیده ها حاکی از آنست که بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در استادیوم آزادی برگزار خواهد شد.!!!39.gif

/ 1 نظر / 76 بازدید
مهری

سلام مدتی حرفهای خنده دار زيادی می شنويم ولی اين يکی معرکه بود. شما نتيجه رو به نفع کی پيش بينی می کنيد ناشران يا ...