واين هم micro librarian

 

اين آقا کوچولو ميخواد کتابدار بشه!!!

آخه يه نفر به او گفته کتابداری شغل نون و آبداريه!!!

کتابدارها بيشترين حقوق و مزايا را دريافت می کنن!!!

کتابدارها ها ها بالاترين موقعيت اجتماعی را دارند!

خواهشاٌ کمی اين آقا کوچولو رو نصيحت کنين.

 

/ 2 نظر / 30 بازدید
پانيا

اگه اين طوريه منم برم هين شغل رو انتخاب کنم(kidding )// ممنون که به پانيا لينک داديد و اونو بلاگ خوبی می دونيد// موفق باشيد//..

A.rA

ما می گوييم کوچولو اگر می خواهی پا به دنيای کتابداری بگذاری و نيمچه کتابدار و کتابدارفردا بشوی بايد خون کتابداری را دررگهايت جاری کنی و مشنگ زاده نباشی. می گوييم که بايد به معنای واقعی کتابدار باشد و عاشق خدمت گزاری.خيلی چيزهای هم می خواهيم بگوييم ولی ديگرجا نمی شه!شايد هم پاک شه!