عناوين پايان نامه های کتابداری و اطلاع رسانی دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز

بزودی عناوين پايان نامه های در حال تإليف دانشجويان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهيد چمران اهواز را در اين وب لاگ مشاهده خواهيد نمود

فعلاٌ برای شروع عنوان پايان نامه خودم را جهت اطلاع دوستان ارائه می کنم:

 

باسمه تعالي

مديريت كل تحصيلات تكميلي دانشگاه شهيد چمران اهواز

فرم پيشنهادي پايان نامه تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري

نام و نام خانوادگي استاد راهنما

: فريده عصاره مرتبه علمي: دانشيار

رشته تخصصي :كتابداري و اطلاع رساني

گروه آموزشي : كتابداري و اطلاع رساني دانشكده: علوم تربيتي و روان شناسي

نام ونام خانوادگي دانشجو

: علي مرادمند شماره دانشجويي

: 8110905 گرايش تحصيلي: اطّلاع رساني

مقطع

تحصيلي:  كارشناسي ارشد

الف

–اطّلاعات مربوط به پايان نامه پيشنهادي:

عنوان پايان نامه به فارسي :

ارائة الگويي مناسب براي ارتقاء كيفي وب سايت كتابخانة ملّي جمهوري اسلامي ايران از طريق تحليل محتوايي و ساختاري ويژگيهاي وب سايتهاي كتابخانه هاي ملي جهان با استمداد از نظرات صاحبنظران ايراني

عنوان پايان نامه به انگليسي:

Suggesting a proper plan for the quality promotion of the website of National Library of Islamic Republic of Iran using content analysis method in the world’s national library websites with regard to the attitudes of Iranian experts

تعريف مسأله ،فرضيه ها و اهداف

تعريف مسئله

ظهور وب جهان گستر موجب ايجاد طيف وسيعي از منابع اطّلاعاتي شده است كه از نظر كيفيّت و سودمندي بسيار متنوّع هستند.وب سايت ها هم اكنون پس از پست الكترونيكي پر طرفدارترين سرويس شبكة جهاني اينترنت مي باشند. در واقع وب سايتها نقطة شروعي براي كشف منابع مورد نياز پژوهشگران مي باشند . هم طرّاحان و هم كاربران با مشكل تعيين محتوا و ساختار مناسب وب سايتهاي كتابخانه ها مواجه هستند . مشكل اصلي در اين خصوص فقدان الگو و راهنمايي جامع براي استفادة طرّاحان و كاربران وب سايتهاي كتابخانه هاي ملّي مي باشد تا جستجو گران بتوانند با استفاده از موتور كاوش به كليّة مواد و منابع موجود در اين وب سايت ها، بدون نگراني از تنوّع مترادفات و بصورت يكدست، دسترسي داشته باشند. محقّق با توجه به اين خلأ موجود و مشاهدة تنوّع ويژگيهاي محتوايي و ساختاري وب سايتهاي كتابخانه هاي ملّي برآنست كه از طريق برّرسي ساختاري و محتوايي اين وب سايتها و با تمركز بر ويژگيهاي مشترك آنها و همچنين با كسب نظرات صاحبنظران و متخصصان ايراني در خصوص الگوي پيشنهادي و اضافه نمودن ويژگيهاي خاص كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران، الگوي پيشنهادي مناسبي براي طرّاحي وب سايتهاي كتابخانه هاي ملّي ارائه كرده و سپس وب سايت كتابخانة ملّي جمهوري اسلامي ايران را با اين الگوي پيشنهادي مقايسه كند تا نقاط قوّت و ضعف آن مشخص شده و پيشنهادهايي به منظور ارتقاء كيفيت آن ارائه گردد.

اهداف تحقيق

هدف اصلي اين تحقيق تحليل محتوايي وب سايتهاي كتابخانه هاي ملّي جهان و ارائة ليستي از مهمّترين اقلام اطّلاعاتي كه بايد در صفحة خانگي يك كتابخانه ملّي گنجانده شود، مي باشد.ضمناً در اين بررسي اهداف فرعي نيز مورد نظر است كه عبارتند از :

ارائة الگويي مناسب براي طراحي وب سايت يك كتابخانة ملّي؛

2.مقايسة ويژگيهاي ساختاري و محتوايي وب سايت كتابخانة ملّي ايران با ويژگيهاي وب سايتهاي كتابخانه هاي

ملّي مهمّ دنيا وپي بردن به نقاط قوّت و ضعف آن و ارائة پيشنهادهايي براي ارتقاء كيفيّت آن.

/ 1 نظر / 9 بازدید
amin yousefi

سلام از اينکه از وبلاگ من بازديد کرديد و نظر دادید ممنونم. به خاطر وبلاگ پر محتوايی که دارين بهتون تبريک ميگم. خوشحال میشم که از راهنماییهاتون استفاده کنم. برای اضافه کردن امکاناتی که پرسیده بودین میتونین به http://www.persianblog.ir/faqs.asp?groupid=5 مراجعه کنید. امين يوسفی-دانشجوی کتابداری دانشگاه علامه