اندر حكايت هفتة پژوهش و نمايشگاه انجمن های علمی دانشجويي

  • هفتة پژوهش امسال عليرغم سخنان اميدوار كننده ای كه از طرف مسئولين كفته  می شد ، خيلی ضعيف برگزار شد . اوّلاً نمايشگاه بدون برنامة افتتاحيه و ثانياً بدون اختتاميه برگزار شد . و اين نشان از اهميت ندادن مسئولين دانشگاه و خصوصاً مديريت فرهنگی و امور دانشجويی دانشگاه دارد. از طرف ديگر خو دانشجويان به هر چيزی و هر كاری پرداختند بجز كارهای علمی و پژوهشی . و بقول خودشون از هفتة پژوهش فقط تفريح و خاطرات و عكسهای يادگاری است كه به جا می ماند . و جالب اينكه برای بعضی ها اين طور مسائل در اولويت و  رأس امور است . تا وقتی كه مسئولين با اين نگرش و دانشجويان با آن تفريحات و جفنگيّات بخواهند ادامه دهند ، معلوم است كه حكايت هفته پژوهش ، خود پژوهش ، و علم در دانشگاه به كجا خواهد انجاميد.نا گفته نماند بعضی از غرفه ها خيلی خوب عمل كردند ، خيلی خوب زحمت كشيدند ، با اندك بضاعت مالی ، كارهای شايسته ای انجام دادند . و فارغ از مسايل جنبی و حاشيه ای فقط و فقط به شناساندن جايگاه رشته و حرفه خود پرداختند. اين فعاليتها قابل تقدير و قدر دانی بودند ولي....... 
/ 0 نظر / 35 بازدید