نخستين رمان وبلاگي ايراني راه‌اندازي شد. "وحيدرضا غني‌پور" نويسنده اين وبلاگ و داستان‌هاي آن است كه به صورت هفتگي اين وبلاگ را به روز مي‌كند.
اين رمان وبلاگي كه نمونه‌اي از آن توسط وبلاگ‌نويسي در هلند راه‌اندازي شده است، وبلاگ مكاشفه‌اي با رويكرد معنوي خواهد بود.
نخستين رمان وبلاگي ايراني به نشاني
www.romanonline.persianblog.ir شامل داستان‌هاي ايراني و به روز خواهد بود.

منبع خبر: فاوا نیوز