بفرماييد مطالعه کنيد تا شايد بتوانيم نرخ مطالعه
را بالا ببريم!!!!! 
ابرار                                     this is an interesting web site, look at it !!Abrar
آفتاب يزد                     Aftab Yazd
    دنيای اقتصاد          Donyaye eqtesad
انتخاب                            
Entekhab
اطلاعات                        Ettelaat Int.
 اعتماد                                 Etemad
همشهری                         Hamshahri
 حيات نو                Hayat-e nou eco.
 ايران                                         Iran
 جام جم               Jame Jam On-Line
 جمهوری                           Jomhoury
کيهان                                  
Kayhan
 خراسان                          Khorasan
خانه ملت                      Khane Mellat

قدس                                      
Quds
شرق              Shargh Newspaper
توسعه                              Tose-eh
ياس نو                             Yaas now
more